360 Sessions

šŸŽ„ā€¼ļøā€œFijne werksfeer, goed geluid en onwijs tof concept! Gegarandeerd goede content voor je fans. Aanrader!ā€ā€¼ļøšŸ“¢ – Patrick Mogge, Close to Fire Producers Ruud Tijs, Daan Nieboer en cinematograaf Eric Zwiers bundelen hun krachten.360 Sessions geeft bands en artiesten de mogelijkheid interactieve live videos te maken van hun eigen muziek. Een interactieve live video waar je…

Vox AC30

Happy new gear!šŸŽ‰ Vox AC30 Hand Wired and V212 HW added in the studio. VOX Amplification UK #hillroadrecords #musicproduction #studio #voxamps #ac30 #handwired #amplification #guitar #guitarist #guitaramps #guitarsound #amplification #recordingstudio #music #producer #producerlife

AxeMount

Ah! Now i understand why it sounds like a rocket laucher! The X Clip/AxeMount Royer Labs #axemount #royerlabs #sm57 #micclip #ribbonmic #hillroadrecords #guitar #guitarsound #musicproduction #recordingstudio #netherlands #marshall #amplification #producer #producerlife

Recording klaplong

KlaplongĀ RecordingĀ šŸ˜ŽĀ @Ā Hillroad RecordsĀ with Daan NieboerĀ #musicproductionĀ #klaplongĀ #cornerstoneaudioĀ #hillroadrecordsĀ #studio#recordingstudioĀ #recordingĀ #recordingengineerĀ #audioengineer#audioengineeringĀ #instrumentĀ #instrumentsĀ #amplificationĀ #music#musicianĀ #studiolifeĀ #producerĀ #producerlife

New Release Alert

New release alertšŸšØ: Apollo De Novo – Streets of Aaru . With a boost of brass from Koen Ross & IHAKA! Recorded and mixed Hillroad Records#musicproduction #apollodenovo #hillroadrecords #instrument#instruments #amplification #studio #recordingstudio #music #musician#audioengineer #audioengineering #mastering #mixingandmastering#recording #recordingengineer #mixing #mixingengineer #studiolife#producer #guitar #producerlife https://open.spotify.com/track/4bXAYs3KPbzlcMevH3VIED

Guitarhero/nerd meeting

Guitarhero/nerd meeting 2.0Ā #musicproductionĀ #hillroadrecordsĀ #gibson#marshallĀ #fenderĀ #royerĀ #guitarĀ #instrumentĀ #instruments#amplificationĀ #studioĀ #recordingstudioĀ #musicĀ #musician