Nuchter meesterschap

Meesterschap is een vanzelfsprekendheid in Hillroad Records. Daarom kan er veel aandacht worden besteed aan het opnameproces. Ruud Tijs houdt zich niet alleen bezig met het technische aspect van produceren maar ook met het muzikale en sociale aspect ervan.

Ter illustratie: wanneer een gitarist gaat recorden, moet niet alleen de microfoon op de beste plek staan. Er moet ook veel aandacht naar het arrangement, de compositie, de gitarist zelf. Dingen zoals houding, intensiteit en onderlinge dynamiek zijn van enorm belang en hebben zeker invloed op het eindresultaat.

Authentiek resultaat

Tegenwoordig is het belangrijker dan ooit om je als muzikant te onderscheiden van de massa. Zoiets als een eigen sound mag nooit in het geding komen en daarom focust Hillroad Records zich op creatieve dialogen. Ruud Tijs daagt je tijdens de samenwerking uit om je eigen muziek tot in de kleinste details onder de loep te nemen. Over het algemeen verlaten muzikanten Hillroad Records dan ook een stuk wijzer dan dat ze aankwamen.